🖥️ Rekurzivní chmod pro soubory a adresáře zvlášť

2
(1)

Jak v Bashi nastavit atributy pomocí chmod rekurzivně zvlášť pro soubory a zvlášť pro adresáře?

chmod sice má parametr -R, který projde všechny podadresáře a soubory v nich, ale neumí nastavit něco jiného adresářům a jiného souborům. Tady je několik příkladů, jak to provézt v kombinaci s příkazem find:

755 pro adresáře a všechny podadresáře

find . -type d -exec chmod 755 {} \;

644 pro soubory v tomto adresáři a ve všech jeho podadresářích

find . -type f -exec chmod 644 {} \;

Najdi všechny soubory *.sh v aktuálním adresáři a všech podadresářích a nastav jim práva 755 (čtení a spustitlenost pro všechny, zápis jen pro majitele)

find . -type f -name "*.sh" -exec chmod 755 {} \;

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 2 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

2 komentáře u „🖥️ Rekurzivní chmod pro soubory a adresáře zvlášť“

  1. Nestačilo by např.: chmod -R g+rwX foo Nastaví u práva pro čtení a zápis a souborů i adresářů (to velké X)

  2. Pro tento konkrétní případ ano. Ale tenhle článek byl právě o tom, jak využít příkaz find, když chci práva nastavovat jen pro soubory nebo jen pro adresáře.

Napsat komentář

Highslide for Wordpress Plugin